İcra - İflas Hukuku

İcra - İflas Hukuku

İcra – İflas Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

 • İlamsız icra takipleri
 • İlamlı icra takipleri
 • Kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri
 • Şahıs ve şirket alacaklarının tahsili ve teminatlandırılması
 • Teminatların paraya çevrilmesi
 • İcra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması
 • Şahıs ve şirketlere ait alacak ve borçların yeniden yapılandırılması
 • Borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye ve sulh görüşmeleri yapılması ve bu görüşmelerin protokole bağlanması
 • İcra ceza davaları
 • İhalenin feshi davaları
 • İhtiyati haciz davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • İstirdat davaları
 • Menfi tespit davaları
 • Tasarrufun iptali davaları
 • İflas sürecinde iflas plan taslağı oluşturulması
 • İflas ve iflasın ertelenmesi ile ilgili işlem ve davaların başlatılması ve takip edilmesi
 • Borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti ile ilgili inceleme yapılması
 • Bankaların kredi sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • İcra – İflas Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı