İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

İdare hukuku ve vergi hukuku mevzuatı kapsamına giren uyuşmazlıklarla ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 • İdari mercilere yapılacak tüm idari başvurular
 • İdare Mahkemelerinde görülen iptal ve tam yargı davaları
 • Vergi Mahkemelerinde görülen davalar
 • Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen davalar
 • Yürütmenin durdurulması talepleri
 • Özelleştirme ve kamulaştırma davaları
 • Danıştay’ da temyiz aşamasında görülecek davalar
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde görülen davalar
 • İdari ve vergisel cezalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve diğer tüm vergilerden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Şirketlerin, kendi pay sahipleri ve diğer şirketler ile yaptığı işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Vergi Dairelerince tesis edilen idari işlemler ve para cezaları hakkında hukuki danışmanlık
 • İdare ve Vergi Mevzuatı kapsamına giren işlerle ilgili hukuki danışmanlık

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı