Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmektedir.

 • Kasko sigortası, trafik sigortası, hayat sigortası, maluliyet sigortası, sağlık sigortası, zarar sigortası, emeklilik sigortası ve diğer sigortalarla ilgili uyuşmazlıkların çözümü
 • Sigorta şirketlerini temsilen yürütülen rücu davaları
 • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
 • Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleplerinde sulh olma ve dava takibi
 • Trafik kazaları sonucu oluşan araç değer kayıplarının tazmini
 • Deniz sigortasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü
 • Ferdi kazalara ilişkin davalar
 • Araç değer kayıplarına ilişkin davaların açılması ve gerekli hukuki sürecin takibi
 • Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurulması ve gerekli hukuki sürecin takibi
 • Sigorta Hukuku Mevzuatından kaynaklanan tazminatlara ilişkin davalar
 • Sigorta Hukuku Mevzuatı kapsamında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı