Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru

İç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra bireysel başvuru hakkı kapsamında Anayasa Mahkemesi'ne başvuruların yapılması ve takip edilmesi.

  • Anayasa Mahkemesi’ne “Bireysel Başvuru”, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin kamu eliyle ihlal edilmesi neticesinde başvurabildikleri olağanüstü bir kanun yoludur.
  • Anayasa’nın m. 148/3 hükmü uyarınca; “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir”.
  • Bireylerin, iç hukuk  yollarının tüketilmesinden sonra başvurulabileceği olan Anayasa Mahkemesi’ ne bireysel başvuru hakkı ile ilgili olarak 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un m.45/2 hükmünde şu ibarelere yer verilmiştir; ‘’İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir’’.
  • Bireysel başvuru yolunun getirilmesindeki temel amaç, temel hak ve özgürlüklere ilişkin ihlallerin (sonrasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ ne başvurma hakkı saklı kalmak üzere) öncelikle iç hukuk tarafından çözüme kavuşturulması,  ve buna bağlı olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhine yapılan başvuruların sayısının azaltılmasıdır.
  • SAHIN | NIZAMOGLU Avukatlık Ortaklığı olarak, Müvekkillerimize Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkının kullanılması hususundaki tüm aşamalarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı