İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku Mevzuatı kapsamında işçi - işveren arasındaki her tür uyuşmazlığa ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.

  • İş Hukuku ve işçi - işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar
  • Çalışanların kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai alacağı ve benzeri alacakları ile ilgili hukuki süreç başlatılması ve takibinin yapılması
  • Sözleşmenin haksız feshi ve işten çıkarma davaları
  • İşe iade davaları
  • İş kazalarından doğan tazminatlara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
  • Şirketlerin birleşme, devralma veya bölünmeleri sonucunda, çalışanların devrinden ve hizmet sözleşmelerinin sona erdirilmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
  • Yöneticiler ile şirketler arasında rekabet etme yasağı, gizlilik sözleşmeleri ve benzer hususlarda koruyucu anlaşmaların hazırlanması
  • İş Hukuku Mevzuatı kapsamında danışmanlık hizmetleri
  • SGK kapsamındaki uyuşmazlıklar
  • İşçi - işveren arasındaki her tür uyuşmazlığın sulh veya dava yoluyla çözümü

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı