Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Sorumluluk ve Tazminat Hukuku

Zarar doğması durumunda, sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar aleyhine maddi-manevi tazminat davaları açılması

  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Ceza Hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Her türlü zarara karşı, sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı