Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Şirketler ve Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında, şirketlerle ilgili işlem ve başvuruların yapılması suretiyle her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması
 • Şirket ana sözleşme değişikliklerinin yapılması
 • Şirket kuruluşu, infisah, tür değiştirme, tasfiye, konkordato
 • Şirket birleşme ve devralmaları
 • Yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlanması
 • Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptali davaları
 • Hukuki durum tespit raporu (due diligence) hazırlanması
 • Ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 • Ticaret unvanın değiştirilmesi ve silinmesi ile ilgili davalar
 • Ortakların sermaye koyma borcuna ilişkin davalar
 • Şirketlerin alacak davaları
 • Şirket alım ve satımları
 • Hisse devir işlemleri
 • Şirketlerin sermaye artırım ve azaltımları
 • Pay sahiplerinin haklarının düzenlenmesi
 • Hisse senedi ve tahvillerle ilgili işlemler
 • Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 • Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 • Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili hukuki danışmanlık
 • Yerli şirketlerin yurtdışındaki yatırımlarıyla ilgili hukuki danışmanlık
 • Joint Venture, Franchising ve Know-How sözleşmeleri ile ilgili hukuki danışmanlık
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında, şirketlerle ilgili tüm bürokratik işlemlerin ve başvuruların yapılması suretiyle her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı