Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku ile ilgili uyuşmazlıklara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

 • Hasta ve hekimlerin sahip olduğu haklar ve bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Sağlık kurumu, hasta ve hekim ilişkileri çerçevesinde yaşanılan uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Tıbbı müdahalelerden kaynaklı (malpraktis) davalarda hekimin tazminat sorumluluğu
 • Tıbbı müdahalelerden kaynaklı (malpraktis)  davalarda hekimin cezai sorumluluğu
 • Hastaneler ve diğer özel sağlık kurumlarının sorumlulukları
 • Özel sağlık kurumları ile ilgili idari uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Sigorta uyuşmazlıklarının ve benzeri diğer hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • Özel hastanelere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
 • Özel kliniklere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
 • Özel laboratuvarlara hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
 • Özel estetik merkezlerine hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi
Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı