Yayınlar

İmar Barışı Kapsamında Ödenen Bedellerin İlgililerden Tazmini

Tarih: 12.12.2018

“İMAR BARIŞINDA ÖDENEN TÜM BEDELLER, İLGİLİLERDEN TALEP EDİLEBİLİR” İmar barışı düzenlemesi kapsamında ödenen tüm bedeller, söz konusu hukuka aykırılıkları meydana getiren kişilerden tazmin edilebilir. Bu durumun tespiti için, her somut olayın ve sözleşmenin kendi özelinde detaylı bir şekilde ...
devamını oku

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin Detaylı İncelemesi

Tarih: 22.11.2018

Arsa ve arazi düzenlemesi (uygulamada “imar uygulaması”, “hamur kuralı” veya “18.madde uygulaması” olarak da adlandırılır), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinde 13 fıkra halinde detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Aşağıda, anılan maddenin her fıkrasını ayrı ayrı, hem ilgili mevzuattan atıf...
devamını oku

Önalım (Şuf’a) Hakkının Hukuki Niteliği ve Önalım Davaları

Tarih: 22.11.2018

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 731 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan önalım hakkına (şuf’a hakkına), ilişkin açık bir tanımlama yapılmamıştır. Hak sahibine, öncelikle satın alma hakkı tanıyan ön alım hakkı, kanundan veya sözleşmeden doğabilir. Mülkiyet hakkına kısıtlama getirir nitelikte ola...
devamını oku

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı