Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku

Vakıf, Dernek ve Kooperatifler Hukuku

Dernek, vakıf ve kooperatiflere ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili tüm hukuki sürecin takibi ve danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Dernek, vakıf ve kooperatif yöneticilerine karşı açılan ceza davalarının takibi
 • Dernek, vakıf ve kooperatif yöneticilerine karşı açılan tazminat davalarının takibi
 • Dernek, Kooperatif Yönetim Kurulu – Vakıf Mütevelli Heyeti Danışmanlığı
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin, amaçları doğrultusunda açtıkları davalarda temsil edilmesi
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin ticari davalarının takibi
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin kuruluş işlemleri
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin işleyişlerinin denetlenmesi
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin organlarının ve kararlarının hukuki denetimi
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflere ait tesis ve işletmeler bakımından danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Dernek tüzüklerinin incelenmesi ve düzenlenmesi
 • Vakıf senetlerinin incelenmesi ve düzenlenmesi
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflerin kurulması, işleyişi ve feshine ilişkin davaların takibi
 • Dernek ve vakıf faaliyetlerinden dolayı gerekli izinlerin alınması
 • Dernek, kooperatif ve vakıf mütevelli heyet toplantıları ve genel kurullarının yapılması
 • Dernek, vakıf ve kooperatif gayrimenkul alım-satım işlemleri
 • Gayrimenkulleri devlete intikal ettirilmiş vakıf mallarının geri alınması ve vakıf adına tescillerinin yapılması
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflere ilişkin her türlü sözleşmenin denetlenmesi ve düzenlenmesi
 • Dernek, vakıf ve kooperatiflere ilişkin her türlü dava takibi ve hukuki danışmanlık

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı