Gayrimenkul Hukuku

Emlak Vergisi

Emlak vergisi mevzuatı ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların çözümü hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

  • Emlak vergisinin doğru ödenip ödenmediğinin tespit edilmesi
  • Emlak vergisinden muaflık hallerinin araştırılması, varsa uygulanması için gerekli hukuki ve idari prosedürün takibi
  • Emlak vergisinden kısıtlılık hallerinin araştırılması, varsa uygulanması için gerekli hukuki ve idari prosedürün takibi
  • Emlak vergisinin ilk beyan değerlerinin hesaplanması
  • Fazla ödenen emlak vergisinin iadesiyle ilgili gerekli idari prosedürün takibi
  • Fazla ödenen emlak vergilerinin geriye dönük iadesinin yapılmasıyla ilgili davaların açılması ve takibi
  • 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu başta olmak üzere tüm ilgili Mevzuat uyarınca gerekli çalışmaların yapılması ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı