Gayrimenkul Hukuku

Kamulaştırma

Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.

 • Kamulaştırma işlemi gerçekleştirecek kurumla gerekli görüşmelerin ve yazışmaların yapılması
 • Kamulaştırma işlemi gerçekleştirecek kurumla uzlaşma görüşmelerinin yapılması ve sürecin takibi
 • Kamulaştırma işlemi gerçekleştirecek kurumla uzlaşma sağlanamaması durumunda dava açılması ve takibi
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Kamulaştırma kararının iptali davaları
 • Mutlak koruma bandında bulunan yerlerle ilgili kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları
 • Uzun yıllar imar programına alınmayan imar planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan kamulaştırmasız el atma davaları
 • Kamu ortaklık payı (KOP) alanlarının kamulaştırılması davaları
 • Acele kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırma bedeline ilişkin itirazların yapılması
 • Maddi düzeltim davaları
 • Artan kısmın kamulaştırılması davaları
 • Trampa yolu ile kamulaştırma
 • Kamulaştırılan taşınmazın geri alınması sürecinin takibi
 • Kısmi kamulaştırma işlemlerinin takibi
 • Haksız konulan ‘’Kamulaştırma Şerhi’’nin terkini işlemlerinin takibi
 • İdare lehine tesis edilen irtifak hakkı sonucu oluşan kamulaştırma işlemlerinin takibi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı