Gayrimenkul Hukuku

İnşaat Hukuku

İnşaat hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgili hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi.

  • Taşeron - alt taşeron sözleşmeleri
  • Arsa payı kat karşılığı ve hasılat paylaşımı sözleşmeleri ve uygulaması
  • Satış vaadi sözleşmelerinin düzenlenmesi
  • Kira sözleşmeleri
  • İpotek sözleşmeleri
  • Kat irtifakı sözleşmeleri
  • Alışveriş merkezi yönetimi ile ilgili sözleşmeler
  • Gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin sözleşmeler
  • Bina ve site yönetimine ilişkin sözleşmeler

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı