Gayrimenkul Hukuku

Davalar

Gayrimenkul Hukukuna ilişkin davaların takip edilmesi ve danışmanlık hizmeti verilmesi.

 • Ecrimisil davaları
 • Kira davaları
 • Tapu tescil - iptal davaları
 • Arsa payı düzeltim davaları
 • Tazminat davaları
 • İpotek kaldırma (fek) davaları
 • İzale-i şuyu davaları
 • Tapu kaydının düzeltilmesine ilişkin davalar
 • Şuf’ a davaları
 • Tamirat ve tadilat masraflarının alacağına ilişkin davalar
 • İmar planı iptal davaları
 • 18. madde uygulaması iptal davaları
 • Fazla ödenen emlak vergilerinin geriye dönük olarak iadesinin yapılmasına ilişkin vergi davaları
 • Kadastro davaları
 • Kamulaştırmasız el atma davaları
 • Kamulaştırma kararının iptali davaları
 • Mutlak koruma bandında bulunan yerlerle ilgili kamulaştırma davaları
 • Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davaları
 • Uzun yıllar imar programına alınmayan imar planının fiilen hayata geçirilmemesi nedeniyle ortaya çıkan kamulaştırmasız el atma davaları
 • ‘’Kamu Ortaklık Payı’’ (KOP) alanlarının kamulaştırılması davaları
 • ‘’Kamu Ortaklık Payı’’ (KOP) oranlarındaki hatalardan kaynaklanan davalar
 • ‘’Düzenleme Ortaklık Payı’’ (DOP) oranlarındaki hatalardan kaynaklanan davalar
 • Acele kamulaştırma davaları
 • Maddi düzeltim davaları
 • Artan kısmın kamulaştırılması davaları

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı