Gayrimenkul Hukuku

İmar Hukuku

İmar hukuku mevzuatı kapsamına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

 • İmar planlarının yapımı aşamasındaki sürecin takibi
 • İmar planlarının incelenmesi
 • İmar planlarına askı sürecinde itirazların yapılması
 • İmar planlarının iptali davaları
 • Üst ölçek - alt ölçek imar planları arasındaki uyumsuzlukların tespiti ve gerekli hukuki prosedürün işletilmesi
 • İmar planlarının yürütmesinin durdurulması
 • İmar planları ve yapı kullanım izni belgesi (iskan) işlemleri konusunda bilgilendirmeler
 • İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni belgesi (iskan) başvuruları
 • İmar affı başvuruları
 • Bağımsız bölüm, parsel ve ada bazında imar durumuna ilişkin detaylı durum tespit raporunun (due diligence) hazırlanması
 • İmar Mevzuatı kapsamında her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı