Gayrimenkul Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku

Kentsel Dönüşüm Hukuku ile ilgili uyuşmazlıkların çözümü hususunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi

  • Kat maliklerine hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Müteahhitlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi
  • 6306 Sayılı Kanunun uygulanması için gerekli tüm hukuki sürecin takibi
  • İpotek, haciz, şerh ve diğer takyidatların kaldırılması
  • Bina ortak protokolünün hazırlanması
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde satış sürecinin takibi
  • İnşaat süresince çıkabilecek ihtilaflar hususunda danışmanlık verilmesi
  • Geçici kabul ve kesin kabul tutanaklarının hazırlanması
  • İnşaatın başlamasından tamamlanmasına kadar geçen süreç içerisinde hukuki koruma ve danışmanlık hizmeti verilmesi


Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı