Yayınlar

6102 ve 6103 Sayılı Kanunlar Işığında Nama Yazılı Payların Devri

Tarih: 24.10.2017

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 490. maddesinin 1. fıkrasında, nama yazılı paylarla ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir: ‘’Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler’’. Madde metninden de anlaşılabi...
devamını oku

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı