Galeri

6102 Sayılı Kanunla Anonim Şirketler İçin Getirilen “Emredici Hükümler İlkesi”

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile getirilen en önemli yeniliklerden birisi de, 340. maddede öngörülen “emredici hükümler ilkesi” dir. Söz konusu hükme göre, “Esas sözleşme, bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinden ancak, Kanunda buna açıkça izin verilmişse sapabilir. Diğer kanunların, öngörülmesine izin verdiği tamamlayıcı esas sözleşme hükümleri o kanuna özgülenmiş olarak hüküm doğururlar.” 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre ise, kanunda açıkça yasaklanmayan her konu, kural olarak esas sözleşme ile düzenlenebilirken, yeni kanunun 340. maddesine göre, esas sözleşme, anonim şirketlere ilişkin hükümlerden ancak kanunda açıkça izin verilmesi halinde sapabilmektedir. Söz konusu düzenleme ile anonim şirketlere ilişkin hükümlerin kural olarak emredici olduğu kabul edildiğinden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre, anonim şirketlerde sözleşme özgürlüğü ilkesinin değil, “emredici hükümler ilkesi” nin geçerli olduğu söylenebilir. Diğer bir ifade ile şirketler esas sözleşmelerinde emredici hükümlere aykırı maddelere yer veremezler. Söz konusu yeni düzenleme ile kural olarak özel hukuk ilişkilerini düzenleyen yasaların tamamlayıcı ve yorumlayıcı niteliğinde olduğu vurgulanmış ve ayrıca açıkça yasada aksi belirtilmedikçe; sözleşme serbestisi kapsamında istenilen düzenlemelerin yapılabileceği görüşü terk edilmiştir. Özetle; yasada açıkça izin verilmeyen hallerde, Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlerle ilgili hükümlerinin emredici hükümler olduğu vurgulanmıştır.


Tarih: 24.10.2017