Ayşe Gül Yüksel

Harita Mühendisi, Ayşe Gül Yüksel, Nizamoğlu avukatlık bürosu

1992 doğumlu Ayşe Gül Yüksel Hasılcıo, lise eğitimini Hassa Anadolu Lisesinde, lisans eğitimini ise Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde Onur Öğrencisi olarak tamamlamıştır. Üniversite öğrenimi sırasında, Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Kartografya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Selçuk’un yanında asistanlık görevi yapmıştır. 2015 yılında Nizamoğlu Mühendislik firmasında Harita Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Firma bünyesinde; mülk bilgi sistemi, imar planlama ve imar planı uygulamaları, gayrimenkul danışmalığı konularında yürütülmüş bir çok projeye katkı sağlayarak uzmanlaşmıştır. Gayrimenkullerin tapudaki ve kadastral durumundaki problemlerin tespiti, her ölçekte imar planları ve plan süreçlerinin incelenmesi, gayrimenkuller ile ilgili vergi süreçleri ve tüm güncel gelişmelerin takibi ve raporlanması işlerinin yanı sıra “Gayrimenkul Hukuku”na İlişkin uyuşmazlıklarda, Nizamoğlu Avukatlık Bürosu ile Nizamoğlu Mühendislik çatısı altında çözüm ortağı olarak hareket etmektedir.

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı