Hakkımızda

Nizamoğlu Avukatlık Bürosu, Avukat Mehmet Berkay Nizamoğlu tarafından İstanbul’da kurulmuş ve kısa zamanda İstanbul’un en saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir. Başarısının temelinde yatan en önemli husus; genç, dinamik yapısı ile globalleşen dünyadaki güncel olay ve hukuki gelişmelere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesidir. Böylelikle, hukuksal sorunlara büyük pencereden bütüncül olarak bakabilmekte ve önüne gelen uyuşmazlıklara tek bir perspektife bağlı kalmadan birçok farklı etken ve durumu birlikte değerlendirerek alternatif çözüm yolları üretebilmektedir.   

Nizamoğlu Avukatlık Bürosu, Müvekkillerine sonuç ve başarı odaklı hukuk hizmeti vermektedir. Hukuki sorunlara pratik ve yenilikçi bir bakış açısıyla yaklaşarak, yaratıcı çıkış yolları sunmakta ve üstün hizmet anlayışı ile Müvekkillerinin yaşadığı veyahut yaşaması muhtemel uyuşmazlıklara çözüm getirmektedir. Ayrıca ortada henüz bir uyuşmazlığın bulunmadığı durumlarda dahi ‘’önleyici hukuk’’ anlayışıyla hareket ederek, Müvekkillerini, başladıkları ya da başlayacakları ticari veya şahsi faaliyetlerinde karşılaşmaları muhtemel sorunlara ilişkin olarak bilgilendirmektedir. Önleyici hukuk anlayışını temel alan hizmetimiz sayesinde, olası riskler minimize edilmiş olup, Müvekkillerin hukuksal ve ticari durumları en üst seviyede korunmuş olmaktadır.   

Nizamoğlu Avukatlık Bürosu, Müvekkillerin beklentilerini en üst seviyede karşılamayı kendisine misyon edinerek, Müvekkil odaklı butik avukatlık hizmeti vermektedir. Müvekkillerin sorunlarına ve beklentilerine hızlı ve tatmin edici geri dönüşler yapmak suretiyle, günümüzdeki belirsiz ve ağır işleyen hukuki süreçleri sadeleştirerek, Müvekkillerin tüm hukuksal sürece hakim olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca, Müvekkilleri ile gizlilik prensibinden ödün vermeden, karşılıklı güven esasına dayalı, şeffaf ve uzun soluklu bir ilişki yürütmeyi amaçlamaktadır.   

Nizamoğlu Avukatlık Bürosu, başta ‘’Gayrimenkul Hukuku’’, "Sözleşme Hukuku", "Ticaret Hukuku" ve "Sağlık Hukuku" olmak üzere birçok farklı hukuki alanda faaliyet göstermektedir. Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile saygın aile topluluklarına hukuki destek sağlamaktadır. Avukatlık hizmetini salt dava aşamasından ibaret görmeyip, bazı durumlarda dava aşamasına geçilmesine gerek kalmadan alternatif çözüm yolları üreterek uyuşmazlıkları sulh yoluyla çözmekte ve Müvekkillerine hem zamansal hem de maddi olarak yarar sağlamaktadır.

Nizamoğlu Avukatlık Bürosu , Nizamoğlu Mühendislik ile çözüm ortağı olarak tüm Gayrimenkul Hukuku uyuşmazlıklarında beraber hareket etmekte ve olayları hukuksal zeminden önce teknik olarak inceleyerek farklı açılardan da ele almaktadır. Nizamoğlu Mühendislik’in 30 yılı aşkın teknik bilgi ve tecrübesiyle birlikte gayrimenkullere ilişkin tüm uyuşmazlıkları detaylı bir şekilde irdeleyip, çözüme en kolay gidilen yolları tespit ederek hukuki süreci teknik bilginin üzerine inşa etmektedir.
 


Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı